VITOVSKA IN MORJE 2020

Okusi Krasa srečajo Vitovsko in Morje

Okusi Krasa in Društvo vinogradnikov s Krasa vas vabita na poletne tematske večere, v katerih bo vitovska lokalnih proizvajalcevzaživela ob jedeh tipične kraške tradicije

depliant

Mare/Morje in Vitovska je vsakoletno srečanje z najbolj znano avtohtono vinsko sorto tržaškega, goriškega in slovenskega Krasa, ki ga organizira Društvo vinogradnikov s Krasa v sodelovanju z lokalnimi gostinci, na čudovitemu Devinskemu gradu.